Chcete objevit let za nejlepší cenu?

první řecko perská vlastenecká válka

Starověké Řecko – Bangl
Řecko-perské války · Kýros Veliký byl zakladatel Persie · 6. st. př.n.l. – Persie rozdělena na satrapie – budovaly se silnice – rychlý způsob předávání zpráv, podmaňuje si Irák a Malou Asii · 525 př.n.l. – Peršané si podmaňují Egypt · 490 př.n.l. – P
Řecko - Perské války - referát - Seminárky, referáty ...
A vítězstvím u Platají se končí slavné řecko—perské války. Shrnutí Války mezi Řeckem a Persií měly na historii obou nesmírný vliv a nebýt jich, vývoj v těchto státech by se ubíral zcela jiným směrem. Nicméně to je vlastnost asi všech válek. Řecko by
Zobrazit téma - Řecko 1944, 1945. Č 1.
, což jsou také i podklady, ze kterých jsem také čerpal informace, stejně jako: Velká vlastenecká válka, svazek 4, Kapitola XIV, str. 387, Martin Gilbert, Druhá světová válka, Úplná historie, a další - viz Použité podklady. Vzájemná válka mezi odboje
Řecko-Perské války :: Světové války
Řecko-perské války se nazývala série konfliktů mezi řeckými městskými státy a perskou říší, jež začala v roce 499 př. n. l. a trvala až do roku 448 př. n. l. Jejich příčina tkvěla ve snaze perských velkokrálů Dáreia I. a obzvláště Xerxa I. podmanit s
2. světová válka |
–>Velká vlastenecká válka – rozkaz k partyzánství – vojensky zaměřená ekonomika – přesunutí továren na Sibiř – ženy a děti v továrnách – spojenectví SSSR a VB – září 1941 – obležení Leningradu Němci (až do roku 1944) – Němci už skoro v Moskvě
Perská říše -
- původ Peršanů nejasný, první zmínka z 9. století BC od Asyřanů (Peršané jim platili daně), 10 kmenů - 6 se živilo zemědělstvím, 4 kočovnictvím a pastevectvím- nejvýznamnější kmen Pasargadů, v čele rod Háchámání (Achajmenovci), rozšířili své území,
První světová válka -
První světová válka (před rokem 1939 známá jako Velká válka, nebo Světová válka) byl globální válečný konflikt probíhající od roku 1914 do roku 1918. První světová válka zasáhla Evropu, Afriku a Asii a probíhala ve světových oceánech.
řecko perská válka -
480 př.n.l Druhá řecko-perská válka – Xerxés. Důkladná příprava ⇒ obrovská pozemní armáda (150.000) + loďstvo (1000). Severní a střední Řecko – většinou. se podrobilo Peršanům. Na odpor se postavilo 30 řeckých polis – v čele s Athénami a Spartou (té
PAMÁTKY STAROVĚKU Evropa
První řecko-perská válka (490 pnl) Druhá řecko-perská válka – Bitva u Himery mezi Řeky a Kartaginci (480 pnl) Druhé ionské povstání proti Peršanům (479 pnl) Ustavení aténského (délského) námořního spolku (478 pnl) Námořní bitva u Cumy mezi Řeky a Etr
Starověké Řecko II. – Válka Perská, Peloponéská, Makedonie ...
První perská výprava proti Řecku – 490 př.n.l. Záminkou k tomuto perskému tažení byla athénská pomoc řeckým povstalcům proti Persii v Malé Asii (zatímco Sparta tehdy pomoc povstalcům odmítla). Peršané vyslali proti Athénám loďstvo, které se vylodilo

Největší online sortiment letenek

Nejnižší cena zaručená

Velké množství spokojených klientů

Nejvýhodnější letenky do všech zemí světa

Levné letenky do celého světa na jednom místě.

Prohledat letenky